เงื่อนไขการรับประกัน และ การชำระเงิน

เงื่อนไขการรับประกัน และ การชำระเงิน


สินค้าสำเร็จรูป ชำระเงินก่อนส่งสินค้า 100%


สินค้าสั่งผลิต มัดจำก่อน 50% เมื่อวันสั่งผลิต ที่เหลือ 50% ชำระวันส่งมอบสินค้าหรือวันมารับสินค้า


การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไข หจก. ทีซี แฟคทอรี่ แอนด์ ซัพพลาย


กำหนดยื่นราคา เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา